Kamerlingh Onnes College

Ver-nieuwbouw van docentenkamer en administratie plus herinrichting van het buitengebied (het schoolplein). Door indeling in verschillende zones is er een voelbare scheiding tussen stille, luister- en spraakactiviteiten. Kleur en materiaaltinten zijn de drager van de deze zones en maken dat het bestaande betonskelet beter tot zijn recht komt en dat het karakter van de ruimte zonniger en lichter is geworden; een nadrukkelijke wens van de opdrachtgever. Verbouw/facelift van de kantine en centrale hal middelbaar schoolgebouw. Een meubel die gestalte geeft aan de manieren waarop wij ons tot elkaar verhouden: staand, vluchtig in het voorbijgaan een korte conversatie, zittend een gesprek voeren of liggend de lange stilte laten bestaan en kijken.

  • Locatie: Groningen
  • Jaar: 2003-2005
  • Type: Onderwijs
  • Opdrachtgever: Reitdiepcollege/ Gemeente Groningen dienst OCSW