International Business School

Door herstructurering van het samengestelde gebouwencomplex op het Zernike terrein, gekoppeld aan het invoeren van projectgestuurd onderwijs hebben de afdelingen een duidelijke en herkenbare positie in het complex.
IBS, een nieuw bouwdeel, gerealiseerd middels een semi-permanente bouwmethode. De vormstudie is erop gericht een gebouw te ontwerpen waar aan de buitenzijde de beperking van de gelaagdheid van bouwmethodiek niet is af te lezen. Er zijn geen horizontale en verticale geledingen zichtbaar.

  • Locatie: Groningen
  • Jaar: 2002
  • Type: Onderwijs, Tijdelijke Huisvesting
  • Opdrachtgever: Hanzehogeschool Groningen