Gockingahof

De opgave was het realiseren van zorgwoningen op basis van de huidige ‘marktvraag’ en een complex te realiseren met een stedenbouwkundige, architectonische aansluiting op het historische stadscentrum. Voor de utwerking van dit complex is gekozen voor een drietal architectonische identiteiten. De woningen aan de winkelstraat kennen een duidelijk percelering, de woningen aan de binnenzijde zijn gegroepeerd rondom een hof. De ‘achterzijde’ van het complex voegt zich in de meer amorphe omgeving van houten schuren een aanbouwen.

  • Locatie: Appingedam
  • Jaar: 2007-2011
  • Type: Zorgwoningen
  • Opdrachtgever: Woongroep Marenland Appingedam