architectuurstudio

STUDIOPROFIEL

SKETS architectuurstudio heeft meer dan 25 jaar vanuit Groningen en Amsterdam gewerkt aan vernieuwende ideeën over architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw. Sinds 2019 is het bedrijf gesplitst en worden de werkzaamheden apart van elkaar voortgezet.

Voormalig SKETS Amsterdam gaat met Yko Buursma de samenwerking aan met DE UNIE ARCHITECTEN
buursma@deuniearchitecten.nl
deuniearchitecten.nl

Voormalig SKETS Groningen gaat met Janpiet Nicolai verder als Codex architectuurstudio
nicolai@studio-codex.nl
studio-codex.nl

…De visie van SKETS richt zich op de duurzaamheid van ons dagelijks gedrag, van organisaties en van de manier waarop we onze maatschappij organiseren. Op welke manier architectuur daar aan kan bijdragen is een van de belangrijkste vragen die het bureau bezighoudt.

Communicatie en betrokkenheid met opdrachtgevers en andere partijen is van groot belang voor het ontwerpproces. SKETS begeleidt het totale proces. Op die manier heeft het sinds haar oprichting vele projecten opgeleverd, met terugkerende thema’s als hergebruik, revitalisatie van monumenten, onderwijsvisies en het Nieuwe Werken. Deze thema’s ziet SKETS niet alleen als een ruimtelijke en architectonisch opgave, maar als belangrijke maatschappelijke veranderingen.

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken is nooit af. De werkomgeving, de ICT-faciliteiten en de managementstijl veranderen voortdurend. SKETS levert met haar ervaring, kennis en haar onderzoekende houding een bijdrage aan deze snel veranderende manier van werken.

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijsgebouwen zijn veel meer dan lokalen alleen, het zijn geavanceerde werkplaatsen. Onderwijs is kennis vergaren en kennis delen. Leren doe je samen, leren doe je permanent. SKETS maakt schoolgebouwen waarin samenkomen en delen centraal staat.

BIM / 3D

BIM / 3D

BIM (3D bouw-informatie-model) faciliteerd een integrale samenwerking met diverse partijen in de bouw. SKETS beschikt over deze expertise om samen met opdrachtgever, adviseurs, bouwers, installateurs en beheerders in één model samen te werken. Dit versnelt het ontwerpproces en verminderd risico's in de bouw.

Herbestemming

Herbestemming

Herbestemmen betekend het mogelijk maken van een nieuwe functie voor gebieden en gebouwen; nadenken over haar ruimtelijke en bestuurlijke consequenties. Herbestemmen door het duurzaam inzetten van ruimte en materiaal. Herbestemmen gaat bij SKETS over het maken van keuzes met respect.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam is respect voor mensen, voor gebouwen, voor materialen. Het beste uit mensen halen, het beste uit gebouwen halen, het beste uit materialen halen. Grondstoffen zo effectief mogelijk gebruiken en hergebruiken. SKETS is nuchter in haar benaderingswijze van duurzaamheid.

Werk

CONTACT

Groningen